Kuidas kirjutada kõnet kui saabumas on mõni tähtis sündmus? Vajadus kõne pidamiseks võib tekkida näiteks juubelipeol (sünnipäevakõne/juubelikõne), firma aastapäeval, klassikokkutulekul, vabariigi aastapäeva üritusel või kasvõi põhikooli lõpuaktusel (lõpuaktuse kõne) kus Sul palutakse kooli lõpukõne kirjutada. Hea kõne kirjutamine võib-olla töömahukas ettevõtmine ning allpool on kirja pandud viis punkti mis sind selle juures abistavad.

1) Kõne koostamine? Alusta eeltööga

Alustuseks selgita välja kellele sa kõnelema hakkad. Seejärel uuri välja kus ning millal sündmus toimub. Nii saad juba mõelda kõne sisule: kas soovid teha pidulikku või humoorikat, on tarvis pikemat kõnet või tuleb sooritada hoopis lühem sõnavõtt, kas mainida kõnes kohalviibijate nimesid või jääda umbisikuliseks.

2) Kõne kirjutamine ja ettevalmistus

Saades aru kes on osavõtjad ja teades sündmuse aega ning kohta järgneb kõne kirjutamine ning koostamise protsess. Sul on võimalus end rahulikult ette valmistada. Kõne koostamine on tavaliselt lihtsam kui sul on rohkem aega. Pikem ettevalmistusaeg annab ka võimaluse kirjapandut läbi lugedes teha muudatusi ning parandusi.

3) Kirjapandud kõne harjutamine ja täiendamine

Kui oled omakirjutatud kõne valmis saanud, loe seda rahulikult kõva häälega ja võta stopperiga aega! See on kõne koostamise protsessis üks tähtsamaid aspekte. Kuulates enda häält, tunnetad kõne veenvust ja sobivust. Samuti veendud kõne ajalises pikkuses ja nii saad oma teksti lühendada või täiendada.

4) Küsi sõbralt tagasisidet

Palu kedagi enda lähedast end kõne esitamisel kuulata. Nii saad tagasisidet, kas oled kusagil liiga hoogu läinud või on kõne ehk liiga pikk. Ehk jäi Sul mõni detail märkimata, millest kindlasti oleks vaja rääkida? Nüüd on Sul veel aega oma kõne korrigeerida. Lisaks oled läbi mitmete ettekandmiste ta nii selgeks saanud, et saad testida kas vajad ettekandmisel ikka veel abimaterjale või suudad kõnet pidada peast.

5) Kõne esitamine

Kätte on jõudnud sündmus, kus Sul tuleb pidada oma varem ettevalmistatud kõne. Kui oled muretseja ja kardad eksida, pole sobimatu kasutada kirjapandud materjali. End vabamalt tundes piisab märksõnadest. Alati pead arvestama ka hetkelise improviseerimisega. Seda juhtub, kui õhkkond on vabameelsem ja Su kõnele võib keegi esinemise ajal omalt poolt mõne lause lisada. Seda juhtub peamiselt tähtpäevakõne puhul.

Ole oma esinemises kindel ja ära lase end üllatada ootamatutel vahejuhtumitel. Kui oled ennast piisavalt ette valmistanud, siis läheb kõne koostamine ja pidamine plaanipäraselt. Sina oled hetke valitseja ja Sinu kõne elab selles hetkes.

 

Anu Laarmann
www.kirjutamisteenus.ee