Vahel tekib vajadus, kus on tarvis kirjutada lugu iseendast (elulugu). Tegu võib olla valimisreklaamiga, motivatsioonikirjaga, personaalartikliga ajakirjandusele jne. Endast kirjutada on raske, sest eestlane end väga kiitma ei kipu. Motivatsioonikirja või valimisreklaami puhul tuleb end siiski kirjeldada tagasihoidlikult, kuid parimal moel. Siinkohal mõned ideed, millele saad kirjutama asudes toetuda.

1) Jää endast kirjutades ausaks…

… et Sind teadvad inimesed Su loomuse ka artiklis ära tunneksid. Kui soovitakse põhjalikumat eneseväljendust, alusta lapsepõlvest. Eestlasele on väga tähtis teada, kust Sa oled pärit. Ühe kandi inimesed tunnevad sealseid kombeid ja murdekeelt. Mõnes mõttes ollakse sarnased ja oma kodukandi üle uhked. Seda rõhutatakse just valimisreklaamides, et leida endale rohkelt poolehoidjaid.

2) Kirjuta oma tööst, tegemistest ja hobidest uhkustundega

Kirjelda, miks oled õnnelik just neid töid või ettevõtmisi tehes. Jäta välja asjatoimetuste negatiivne pool. Seda tead vaid ise. Hobidest kirjutades alusta südamelähedasemast. Nii võid tulevikus leida uusi tuttavaid läbi hobitegevuse, kellest omakorda võivad tulevikus saada Sinu äripartnerid.

3) Kirjutades endast artiklit, ära unusta kirjeldamast oma haridusteed

See annab parema teadmise, kas oled loomult tugevam humanitaar- või reaalaladel. Nii saab lugeja Sinust parema ülevaate. Olles õppinud suures koolis, võid läbi artikli ennast tutvustades leida samast koolist pärit ühiste huvidega tuttava. See võib edaspidises tegevuses aidata kaasa oma ettevõtmise arendamisel. Valimisreklaami jaoks artiklit kirjutades annab see kirjalõik parema teadmise sinust samas koolis käinule.

4) Pereelust kirjutades jää pigem tagasihoidlikuks

Artikli eesmärk on Sinu tutvustamine. Mida vähem oma peret eksponeerid, seda rohkem Sinu vastu huvi tuntakse. Diskreetsus oma pereelu kajastamisel on parim suhte hoidmisel. Pereelu on väga isiklik teema ja kirjuta sellest vaid äärmise vajaduse korral. Tee seda lühidalt ja väga üldsõnaliselt.

5) Enesest artiklit või motivatsioonikirja kirjutama asudes ole positiivses meeleolus

Head sõnad toidavad teksti ja kirjutis valmib lihtsamalt. Ära ole artiklit või motivatsioonikirja kirjutades liiga tõsine, kuid jälgi hea maitse piiri. Veidi huumorit tuleb kasuks ja näitab, et talud kriitikat. Inimese üks tugevamaid iseloomujooni on oskus enda üle nalja teha. Kandideerides uude kollektiivi annab avatud meelelaad ja hea huumorisoon plusse juurde. Sinuga soovitakse koostööd teha.

6) Vajadusel küsi nõu

Endast artiklit kirjutama asudes võid jääda hätta enese väljendamisega. Sa tead, mida öelda soovid, kuid ei oska seda kõike kirja panna. Sel puhul on abiks erinevad kirjutamisteenuste pakkujad. Ära häbene neilt abi paluda. Nii on Sul võimalus kirjutada endast artikkel läbi oma mõtete ja sõnade kuid tekst valmib kirjutaja abiga.

 

Anu Laarmann
www.kirjutamisteenus.ee juhataja