Nekroloog ehk matusekõne on kokkuvõte lahkunud inimese elust mis harilikult kantakse ette matuseteenistusel või avaldatakse ajalehes. Seda on omastel raske teha, sest elatakse traagiliste emotsioonide hetkes. Siis on hea, kui omaksed saavad meenutusi jagades end tühjaks rääkida ja kõrvaltkuulaja eluloo kirja panna. Vahel teatakse vaid üksikuid fakte ja daatumeid, koos meenutades saab kirja lahkunu eluloo. Nekroloogi kirjutamise sooviga võtke meiega ühendust!