Luuletuse kirjutamise teenus – Luules saab väljendada nii rõõmu kui kurbust, naeru ja pisaraid, elu kogu oma täiuses, tundeid kogu suuruses. Luule on parim väljendusviis tekstimaailmas, kui tahad öelda väheste sõnadega väga palju. Loome ka personaalsed ning temaatilisi luuletusi.

Näide luuletusest kooli juubeliks:

ÕNNE SULLE, KOOL!
Ma täna tulin Sinu juurde
ja teadsin, Sul on tähtis päev!
Meid palju tuli majja suurde,
ma loodan, Sa meid kõiki näed.

Sa kuuled hõiskeid, jooksu, kisa-kära,
siis äkki kõik on vaikseks jäänd…
Sa ära karda, me ei läinud ära
vaid õpetajad tunde andvad sääl.

Nad andvad tunde ikka Sinu rõõmuks,
et palju-palju aastaid jätkuks veel
nii tunnivaikust kui ka hõiskerõõmu
ja lasterikkust Sinu treppidel.

 

Näide personaalsest sünnipäevaluuletusest:

EAKA SÕBRA SÜNNIPÄEV!

Sa oled üits Võrumaa miis,
kesk rohelust ülesse kasvand,
tuu loodus om olnud su siis
ja tüüga sa põle läind rasva.

Su hing mööda kuurisid käib
ja aitasid, pööningid, sannu
ei linnamiis tää mida Siä
kis olet kik elu tööle annu.

Nüid vahepääl tee üits paus
ja istu maha ja mõtli,
et Anu tegi laulu su auss
ja änamp põle vaja sul tõtli…