Kõne pidamine vajab alati ettevalmistust. Kui Teile on ettekandeks antud aega rohkem kui 10 minutit, on lihtne keskenduda ja oma mõtted kuulajateni viia. Sellisel puhul jääb ära mõtlemine etteantud ajale. Te saate rahulikult kohaneda olukorraga ja pühenduda oma esinemisele.

Tundub kummaline, kuid kõige raskem on pidada väga lühikest kõnet. Näiteks maksimaalselt kahe minutilist. Selle ajaga peate jõudma teha kõne sissejuhatuse, viima kuulajateni oma sõnumi ja lõpuks ettekantud kõne kokku võtma.

Lühikese kõne ettevalmistus

Ärge kirjutage teksti valmis, vaid mõelge sõnumile, mida tahate kuulajatele öelda. Kujutlege end esinemispaika ja kuulajatele kellele kõnet tuleb pidada. Lühike kõne peetakse harilikult olukorras, kus ettekandjaid on palju või on Teie kõneks mõne ettevõtmise sissejuhatav tekst.

Kõne koostamine

Teil on palju mõtteid, kuid nende hulgast tuleb teha valik. Lühikese kõne sisu määrab eesootav üritus. Teil tuleb keskenduda sündmuse peateemale ja mitte kalduda sellest kõrvale. Siiski, mõelge läbi kõik punktid, mida sooviksite just sel üritusel antud kuulajaskonnale ette kanda. Seejärel pidage vabas vormis kõne iseendale, võttes abiks stopper. Nii saab selgeks, kas kõiki teemasid saate käsitleda ja kui kaua aega kõne tegelikult kestaks. Tajudes, et Teie lühike kõne saab olema liialt pikk, tehke valik, millised teemad saate ilma kõne sisu kahjustamata välja jätta.

Lühikese kõne viimistlemine 

Lühikese kõne ettekandmisel üldjuhul kirjalikku abimaterjali ei kasutata. Seetõttu tuleb kogu tekst läbi märksõnade endale meelde jätta. On juhuseid, kus tekst õpitakse pähe. Selle variandi puhul võib ette tulla ebameeldiv olukord, kus tekst hetkeks ununeb ja teil tekib esinemises piinlik paus. Katkendlik esinemine rikub väga lühikese kõne pidamise konkreetsuse ja voogava ettekande.

Seetõttu harjutage oma teksti kümneid kordi. Teie kõnes ei pruugi lausete ülesehitus olla kogu aeg täpselt ühesugune. Tähtis on ettekantava lühikese kõne peamise mõtte kuulajateni viimine. Hea on endale meelde jätta teksti tähtsamate märksõnade järjekord. Kui suudate seda teha, saate kogu kõne rahulikult vabas vormis ette kanda. Teksti saate lühendada, jättes lausetest välja kordavaid sõnu. Näiteks: „…mul on väga hea meel, et tänane üritus toimub …“ saab öelda lausega „…rõõmustan, et üritus toimub….“ jne.

Lühikese kõne ettekandmine

Publiku poole pöörduge alati positiivse hääletooni ja näoilmega. Sellega muudate märkamatult ka iseenda sisemise pinge rahulikumaks. Kõnelege kiirustamata ja rahulikult omi märksõnu meelde tuletades. Seejärel keskenduge iga märksõnaga lausete väljatoomisele. Paratamatult erineb lõppesinemise tekst vaatamata varasemale põhjalikule harjutamisele Teie algsest kõneversioonist. Mõne kuulaja ootamatu reageering võib varem valmismõeldud lauseehitust muuta. 

Seetõttu on lühikese kõne ettekandmisel kõige tähtsamad kolm punkti: rahulik ettekandmine, märksõnad ja teksti mõtte edasiandmine. Kui olete selle läbi harjutamise saavutanud, võite edaspidi ootamatutes olukordades alati julgelt sõna võtta. 

Anu Laarmann

www.kirjutamisteenus.ee juhataja

Võtke ühendust!