Kõne kirjutamine ja pidamine on ilmselt meist paljudele valmistanud parajat peavalu – Sa ei tea kust alustada ja millele tähelepanu pöörata. Tegelikult on kõne kirjutamisel ning esitamisel aga ainult kaks varianti: varem ettevalmistatud ja pikemalt läbimõeldud kõne või ürituse-sündmuse jooksul tekkiv vajadus pidada teemakohane sõnavõtt. Selles artiklis räägime varem ettevalmistatud kõne koostamisest ja selle pidamisest. Allpool on Sinu aitamiseks välja toodud 5 punkti millele saad kõne kirjutamisel ja pidamisel tähelepanu pöörata.

Püsi teemas

Kõne kirjutamine on protsess mille juures tuleb jääda teema piiridesse. Väga paljude näidetega laialivalguv jutt lisaks rohkete numbritega ja aastaarvudega – selline kõne muutub kuulaja jaoks ligikaudu pärast viit minutit igavaks. Seetõttu alustage oma kõne kirjutamisel sissejuhatuses antud ürituse kajastamisest positiivses võtmes. Hea kõne eelduseks on ka päevakohasus, selge ja lihtne lauseehitus.

Ära kiirusta ja pea pause

Kõne kestel on hea lisada teksti paar kõlavat lauset ja mõjusat pausi, et kuulaja oleks selles ajahetkes koos Teie esitatava kõne sisuga. Olenevalt sündmusest tuleb tähelepanu pöörata ka kõne ajalisele pikkusele ja Teie poolt välja toodud mõtetele, mis jääksid kuulajaile meelde.

Kõne kirjutamine ja fookus – keskendu kõige tähtsamale

Kõne kirjutamisel pühendage peateemale veidi üle poole teksti mahust. Algus on sel juhul teemaga kurssi viivate mõtetega ja lõppsõnasse jääb kogu teksti lühidalt kokkuvõttev ja lõpetav osa.
Tähtpäevalistel üritustel on sobilik kõne lõpuosas avaldada tänu kas siis üldsõnaliselt või eriti piduliku koosviibimise korral ka nimeliselt.

Märksõnade ja abimaterjalide kasutamine

Kui kasutate kõne esitamisel abimaterjale, tuginege rahulikult kirjapandule, sest pikema kõne puhul muudab see Teie esituse kindlamaks. Märksõnade korral saate vajadusel ja ehk ka publiku reaktsiooni korral oma kõnes veidi muudatusi teha. Pikema kõne korral märkige enda jaoks välja laused või lõigud, mida saaksite jätta kõnelemata, ilma et kogu ettekantav tekst selle all kannataks. Viimane olukord on vahel ette tulev, kui märkate publiku-kuulajate väsimust. Sellest annab märku sumin kuulajate hulgas, millele saate vastu reageerida kandva pausi või hetkeks endale tähelepanu tõmbamisega. Sobilik on lause: tore, et mu kõnele nii meeldivalt kaasa elate!

Leidke kõneledes publikust mõni tuttav

Esimest korda kõnet pidades võite tunda hirmu esineda publiku ees. Seda olukorda aitab leevendada, kui kuulajate seas on hea sõber, kellele Te siis nö. oma sõnumit edastate.

Piisava harjutamise järel võib igast inimesest saada hea kõnepidaja, kes oskab kuulajaid ohjata ning panna endaga kaasa mõtlema, saades sellest positiivse elamuse ja julguse ka edaspidi erinevatel teemadel kaasa rääkida. Edukat kõne kirjutamist ja pidamist!

 

Anu Laarmann
www.kirjutamisteenus.ee